Όροι και προυποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

1.   Εύρος εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα αγαθά που πωλούνται από την εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος  (εφ’εξής «Εταιρεία» ).

2.   Κατάρτιση της πώλησης

1.     Μόλις πατηθεί το κομβίο «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των αγαθών που βρίσκονται στο καλάθι του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.

2.     Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά των οποίων δηλαδή ο πελάτης ο ίδιος τηλεφωνεί στη γραμμή επικοινωνίας πελατών προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προσφερόμενη παραγγελία και την αποδοχή των Όρων Αγορών. Εφόσον δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, ο καταναλωτής θα αποδέχεται πριν από την παράδοση των προϊόντων την παραγγελία και τους Όρους Αγορών, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων.

3.     Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από τη «Εταιρεία». Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη.

4.     Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από τη «Εταιρεία», η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας με επιβεβαίωση αποστολής ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από το κατάστημα.

3.   Διαθεσιμότητα αγαθών

1.     Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.     Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 5 εργασίμων ημερών για το εάν και κατά ποιό χρόνο τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η παράδοσή τους.

4.   Παράδοση προϊόντος με Αποστολή στον τόπο επιλογής – Έξοδα παράδοσης και επιστροφής

1.     Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων αναγράφονται και στην ειδική θέση (information box με την ένδειξη (i)) στη σχετική ένδειξη σε κάθε προϊόν. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι παράδοσης αφορούν στα διαθέσιμα προϊόντα.

2.     Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης επιθυμεί την αποστολή των προϊόντων σε μεταφορέα της επιλογής του (εφεξής «Εξουσιοδοτημένος Μεταφοράς»), η Εταιρεία αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την παράδοση του προϊόντων στα γραφεία παραλαβής του Εξουσιοδοτημένο Μεταφορέα, κατόπιν της υπόδειξης του πελάτη σχετικά, ευθυνόμενη μονάχα μέχρι την παράδοση στο σημείο αυτό. Ο πελάτης, επιλέγοντας ως τόπο παράδοσης των προϊόντων τα γραφεία του εξουσιοδοτημένου Μεταφορά, αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη παράδοση ή/και καταστροφή των προϊόντων κατά την τελική παραλαβή, η οποία ανάγεται στη μεταφορά από τον Εξουσιοδοτημένο Μεταφορέα και ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας για την ως άνω αιτία.

3.     Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-5 εργάσιμες ημέρες)).

Σημαντικές Επισημάνσεις για τις παραδόσεις:

·         Οι παραδόσεις περιλαμβάνουν αποσυσκευασία της νέας συσκευής και περισυλλογή της συσκευασίας. Για την οριστικοποίηση της παράδοσης προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία.

·         Η παράδοση πραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του τόπου αποστολής (π.χ. είσοδο πολυκατοικίας).

·         ΠΡΟΣΟΧΉ: Οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις

Αν το προϊόν της επιλογής σου αφορά υπηρεσία, η παροχή της θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως και σύμφωνα με τα ραντεβού.

·         Η παράδοση σε: Λειψούς, Ίο, Αστυπάλαια, Ύδρα, Αγκίστρι, Σίκινο, Νίσυρο, Αμοργό και Αρεόπολη, αποκλείει την πληρωμή με αντικαταβολή. Η "Εταιρεία" έχει την διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την αποστολή με αντικαταβολή και σε άλλους προορισμούς όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

·         Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη «Εταιρεία»  στη γραμμή επικοινωνίας πελατών.

4.     Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη προς μεταφορά και παράδοση στον πελάτη και ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του πελάτη και, συνεπεία αυτού, λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει τη «Εταιρεία», αλλά τον πελάτη Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει ο πελάτης, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η «Εταιρεία»  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη «Εταιρεία» με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος.

5.     Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η «Εταιρεία» ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή να υπαναχωρήσει από αυτή.

6.     Σε περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί παράδοση στις περιοχές: Λειψοί, Ίος, Αστυπάλαια, Ύδρα, Αγκίστρι, Σίκινος, Νήσυρος, Αμοργός και Αρεόπολη, δεν γίνεται αποδεκτός ο τρόπος πληρωμής "με αντικαταβολή". Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί κατάθεση των χρημάτων μέσω τραπέζας.

5.   Πληρωμή

1.     Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

2.     Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται, ήτοι με αντικαταβολή, με πιστωτική κάρτα, με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω PayPal,

3.     Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά τις οποίες ο πελάτης έχει επικοινωνήσει ο ίδιος με τη γραμμή επικοινωνίας πελατών  προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά δια μέσου του υπαλλήλου του τηλεφωνικού κέντρου ολοκληρώνοντας ο τελευταίος αντ’ αυτού την παραγγελία διαδικτυακά .

4.     Συναλλαγές πάνω από 500,00€ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ποσού άνω των 500,00€, η «Εταιρεία» δεν εγγυάται την εντός 2 εργασίμων ημερών (βάσει ΠΟΛ. 1216/01.10.2014) κατάθεση μετρητών άνω των 500,00 € για λογαριασμό του πελάτη. Εφόσον προχωρήσετε στη συναλλαγή, σε περίπτωση που η δαπάνη κριθεί μη εκπέσιμη εξ αυτού του λόγου, αναγνωρίζετε ρητώς ότι δεν υφίσταται ευθύνη της «Εταιρείας». Αντικαταβολή επίσης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από κατάστημα.

5.     Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζομένων με την «Εταιρεία» Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο διατηρεί η τελευταία τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή παράλληλα με την εμφάνιση του τραπεζικού εμβάσματος στο οποίο έχει προβεί ο πελάτης στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της «Εταιρείας». Ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-5 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση εντός 5 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Εξαιρούνται οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται και αφορούν σε προϊόντα προωθητικών ενεργειών, οπότε η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μιας (1) ημέρας. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών εμβασμάτων, αφορούν στα τραπεζικά ιδρύματα και όχι στην «Εταιρεία»

6.     Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από τη «Εταιρεία» με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

6.   Διατήρηση κυριότητας

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της «Εταιρεία» μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

7.   Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και προσφορών η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.