Εγγύηση

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

                         Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας.

                        Όλα τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και στην ανώτερη κλίμακα της κατηγορίας τους.

                        Πριν σας παραδοθούν για χρήση έχουν ελεγχθεί αναλυτικά και ρυθμιστεί ώστε να έχετε μια ευχάριστη εμπειρία.1.       Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση 24 μηνών  για τα μηχανικά μέρη και 12 μηνών για τα ηλεκτρικά από την ημέρα της αγοράς.

2.       Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες.

3.       Ο  ηλεκτροκινητήρας, ελεγκτής και συσσωρευτής. ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση καθώς και τα παρακάτω εξαρτήματα - ανταλλακτικά: ο φορτιστής της μπαταρίας, περιστρεφόμενη χειρολαβή επιτάχυνσης - χειρόγκαζο, αισθητήρας πεντάλ - pedelec, όργανο ένδειξης της μπαταρίας και χειρισμού - χιλιομετρητής - display, τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια , σωληνάκια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, αναρτήσεις, , καλάθι, τιμόνι, πλαστικά καλύμματα,  φτερά-λασπωτήρες,  κλειδαριά, κόρνα, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης - πλαγιοστάτης, ακτίνες, ζάντες - στεφάνια ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά.

4.       Η μπαταρία θεωρείται ελαττωματική όταν η απόδοσή της πέφτει κάτω από το 40% της ονομαστικής της απόδοσης από την ημέρα αγοράς. Η εγγύηση της μπαταρίας διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης της μπαταρίας (για παράδειγμα υπερφόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα που δέχεται από ελαττωματικό - βραχυκυκλωμένο ελεγκτή ή ηλεκτροκινητήρα, εμφανή ίχνη υγρασίας εντός του κελύφους της μπαταρίας, ρωγμές, θραύση από πτώση, χτύπημα ή κακή στερέωση).

5.       Τα προϊόντα  προορίζονται για απλή ατομική χρήση στο οδικό δίκτυο (άσφαλτος) και πρέπει να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Δεν προορίζονται για επαγγελματική χρήση,  για χρήση εκτός δρόμου , για αγώνες ή κάθε άλλη χρήση που επιφέρει ιδιαίτερη καταπόνηση στο προϊόν.

6.       Σε περίπτωση επέμβασης που καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης θα μεταφέρει με ιδία φροντίδα το προϊόν έως το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής της συνοδεύοντάς το με την απόδειξη αγοράς ή εγγύησης. Το προϊόν θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από ειδοποίηση από το συνεργείο επισκευής της . Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο  συνεργείο επισκευής. Οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού που έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαττωματικό θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να αποστέλλεται πλησιέστερο συνεργείο και εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ επισκευάζεται ή αντικαθίσταται στα πλαίσια της εγγύησης.,. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το ανταλλακτικό έχει υποστεί βλάβη από υπαιτιότητα του χρήστη, η αντικατάσταση - επισκευή επιβαρύνει οικονομικά τον πελάτη.

Σέ κάθε περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς προς και από την εταιρία προς τον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη.

7.       Η εκτέλεση μίας επισκευής ή/και αντικατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα εγγύηση, δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης αυτής.


Σημειώσεις:

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις  φυσιολογικής φθοράς υλικού, σχεδίασης ή κατασκευής. Συγκεκριμένα, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Επέμβαση από  ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
 • Ελέγχους, συντήρηση, περιοδική επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων ως συνέπεια της φυσικής φθοράς του προϊόντος όπως: τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα, γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες,  κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης, ακτίνες, ζάντες, ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά , καθώς και αλλοίωση της ποιότητας και καθαρότητας των χρωμάτων , βαφών ,βερνικιών,  στιλβώσεων κλπ.
 • Κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή χρήση μη συμβατή με το σκοπό του προϊόντος (για παράδειγμα χρήση σε εκτός δρόμου διαδρομές, υπερφόρτωση πέρα από τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή με τις ειδικότερες τεχνικές προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ή ζημίες που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα όπως πτώσεις ή/και εισχώρηση υγρών σε ελεγκτή, μπαταρία, ηλεκτροκινητήρα, φορτιστή και όλα τα ηλεκτρικά μέρη).
 • Χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα μη πιστοποιημένα ως κατάλληλα για το προϊόν.
 • Δυσλειτουργίες του προϊόντος που προέρχονται από λανθασμένη εγκατάσταση (όπως από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο), ή εργασία που δεν συμφωνεί με τα τεχνικά πρότυπα του προϊόντος ή τα πρότυπα ασφάλειας όπως αυτά ισχύουν, ή παραβίαση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
 • Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο, όπως από κεραυνό, νερό, υγρασία, αλμύρα, φωτιά.
 • Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε υπερφόρτωση, υπερθέρμανση  ή χρήση κατά παράβαση των σαφών οδηγιών για ορθή συντήρηση που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
 • Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο προϊόν για αύξηση  ταχύτητας , ροπής , ή άλλων δυνατοτήτων οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα Εθνικά Πρότυπα και ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  καθώς και την οποιαδήποτε μετατροπή του ώστε να συμμορφωθεί με εθνικά ή τοπικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε χώρες, όπου το προϊόν δε διατίθεται.
 • Αλλοίωση, ακύρωση, αφαίρεση, ή αδυναμία ανάγνωσης του μοντέλου ή/και του αριθμού σειράς του προϊόντος.
 • Φόρτιση της μπαταρίας που έχει γίνει με φορτιστή διαφορετικού μοντέλου από εκείνον που χορηγήθηκε και συνοδεύει το προϊόν ή με μη γνήσιο φορτιστή, από αυτήν  που παρέχεται
 • Χρήση σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη της ανώτερης προβλεπόμενης για τον εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα..
 • Το υλικό που αντικαθίσταται από την εγγύηση λόγω ζημίας ανήκει στην κυριότητα της εταιρείας, και πρέπει να παραδίδεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα τιμολογηθεί κανονικά στον πελάτη.
 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για πιθανή ζημία η οποία θα μπορούσε να προκύψει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά έχουν οριστεί από ισχύουσα νομοθεσία, ούτε εκείνα που ο καταναλωτής μπορεί να απολαμβάνει σε ισχύ των συμβάσεων αγοραπωλησίας που ενδεχομένως έχει συνάψει με τους αντιπροσώπους.
 • Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση είναι εκείνα των Αθηνών.

            Εγγύηση Μπαταρίας : Έως 1 έτος με ελάχιστη χωρητικότητα 70% ή 500 κύκλους.

 

            ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Μετά τις πρώτες 15-20φορτίσεις, τότε η μπαταρία φτάνει στην πλήρη χωρητικότητά της.


 Η χωρητικότητα με την πάροδο του χρόνου μειώνεται χωρίς σημαντική διαφορά απόδοσης. Η μπαταρία θεωρείται εξαντλημένη όταν φτάσει το 50% της αρχικής της χωρητικότητας και όχι νωρίτερα. 


Μην εκθέτετε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε τις υγρές περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση και βραχυκύκλωμα. 

·         ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε τον σωστό φορτιστή για την μπαταρία σας. 

·         ΠΟΤΕ μην αφήνετε τη φορτισμένη μπαταρία κάτω από 20%. 

·         Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μετά από κάθε χρήση. Φορτίστε την μπαταρία στο 70% πριν από μεγάλες περιόδους αδράνειας, ειδικά πριν από το χειμώνα, και με επαναληπτικές μικρές φορτίσεις οπωσδήποτε κάθε 4/6 εβδομάδες για να αποφύγετε την καταστροφή της. Συνιστούμε την αποθήκευση της μπαταρίας σε ξηρούς χώρους με θερμοκρασίες μεταξύ 5 ° και 25 °.

Τεχνική Υποστήριξη

Σε όλους τους πελάτες μας που προβαίνουν στη αγορά προϊόντων μας, προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από τηλεφώνου και άλλων μέσων επικοινωνίας που περιλαμβάνει  παντός τύπου επισκευές και συντήρηση, καθώς και πληροφόρηση για κάθε απορία ή πρόβλημα που θα παρουσιαστεί.

Η σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή στα προϊόντα μας είναι προτεραιότητά μας.